Vraag en antwoord

Wat is een herindeling?

‘Herindeling’, ‘bestuurlijke fusie’, ‘gemeentefusie’ en ‘samenvoeging van gemeenten’. Allemaal termen die verwijzen naar een wijziging van een gemeentelijke indeling.

Bij een herindeling worden oude gemeenten opgeheven en samengevoegd. Van het grondgebied van de gemeente Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis wordt één nieuwe gemeente gevormd. De huidige binnengrenzen van de gemeenten komen te vervallen en de gemeenten gaan politiek-bestuurlijk en ambtelijk op in één nieuwe gemeente. Met één burgemeester, één college, één raad en één ambtelijke organisatie.

Hoe is het zo gekomen?

De gemeenten in het Land van Cuijk werken al vele jaren met elkaar samen. Ook gesprekken over intensievere samenwerkingsvormen en herindeling vinden al langere tijd plaats.
Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben elkaar inmiddels gevonden in hun gezamenlijke wens tot een krachtige en toekomstbestendige nieuwe gemeente te komen.

Op 20 september 2017 namen de gemeenteraden van vijf gemeenten in het Land van Cuijk – Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis – ieder afzonderlijk een besluit ten over de gewenste samenwerking op de schaal van het Land van Cuijk. Dit op basis van het toen voorliggende eindrapport aangaande de verkenning naar de best passende van de vijf gemeenteraden. Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis besloten overeenkomstig het advies van de procesbegeleider Peter van der Velden en bureau Berenschot tot de vorming van één gemeente Land van Cuijk. Voor de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert gold dat niet. De politieke besluitvorming van september 2017 heeft in voorjaar 2018 geleid tot de opdracht van de gemeenteraden in Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis aan hun colleges om te komen tot een Plan van aanpak herindeling CBA.

Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (respectievelijk 17 december, 13 december 2018, 13 december 2018) het Plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling CBA vast. Daarmee gaven de gemeenteraden de colleges van burgemeesters en wethouders van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis de opdracht om dit Plan van aanpak uit te voeren. Het Plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ bevat een marsroute om te komen tot een herindeling per 1 januari 2022. De gemeente Mill maakt sinds begin 2020 deel uit van het herindelingsproces. Vanaf 7 april is de gemeente Grave ook onderdeel gaan vormen van het proces.

Waarom een herindeling?

Veel gemeenten (in het land en in de regio) zijn bezig met hun bestuurlijke toekomst en gaan in sommige gevallen over tot een herindeling.

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis willen hun krachten in één gemeente bundelen om diverse redenen. Om samen sterk te staan in de regio en meer positie te kunnen innemen in provinciale en landelijke dossiers. Daarnaast vragen de complexe maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan om één krachtige gemeente. Een gemeente met een sterk gemeentebestuur en een professionele ambtelijke organisatie. Een prachtige groene gemeente in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant, waar de Maas doorheen stroomt.  

Het samengaan van de vijf gemeenten in één gemeente gaat hand in hand met krachtige verbindingen met 33 kernen in dit groene gebied. De vijf gemeenten vinden vitale wijken en dorpen en verbinding met inwoners, ondernemers en instellingen belangrijk. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners, ondernemers en instellingen. Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers en instellingen de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.
 

Welke gemeenten zijn betrokken bij de gemeentelijke herindeling?

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn betrokken bij de gemeentelijke herindeling. In december 2018 hebben gemeenteraden van de eerste drie gemeenten de opdracht gegeven om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.


In het voorjaar 2019 bekrachtigden de gemeenteraden van de eerste drie gemeenten dit besluit. Na een verkenning van de herindelingsvarianten in het Land van Cuijk gingen de gemeenten verder de met het bepalen van een herindelingsontwerp en -advies. Begin 2020 sloot de gemeente Mill en Sint Hubert aan om in januari 2022 samen de gemeente Land van Cuijk te vormen. Op 7 april 2021 hebben de gemeenteraden besloten dat de gemeente Grave per 1 januari 2022 aansluit bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Wanneer is de nieuwe gemeente een feit?

Het is in principe de bedoeling is dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 een feit is.

Hoe groot wordt de nieuwe gemeente?

In de nieuwe gemeente wonen ruim 90.000 inwoners.

Hoe ziet de nieuwe gemeente eruit?

De nieuwe gemeente zal bestaan uit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Samen vormen zij de gemeente Land van Cuijk: een gemeente van 33 kernen.

  • De gemeente Boxmeer bevat de dorpen Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum-Mullum.
  • De gemeente Cuijk is opgebouwd uit de dorpen Beers, Cuijk, Haps, Katwijk, Linden, Sint Agatha en Vianen.
  • De gemeente Grave bestaat uit de stad Grave en de dorpen Velp, Escharen en Gassel.
  • De gemeente Mill en Sint Hubert bevatten naast deze dorpen verder nog de dorpen Langenboom en Wilbertoord.
  • De gemeente Sint Anthonis kent de dorpen Landhorst, Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek, Wanroij en Westerbeek.
Wat is er anders dan hoe het nu gaat in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis?

Ook nu betrekken de gemeenten inwoners bij plannen en projecten. Er zijn bijvoorbeeld dorps- en wijkraden en inwonerspanels. Dat hoeft niet allemaal te veranderen. Wat wél verandert is de gemeente: die wordt een stuk groter. De gemeente Land van Cuijk wil dicht bij haar inwoners staan. Dat gaat niet vanzelf; daar moeten we aan blijven werken. Daarom besteden we hier bij het bouwen van de nieuwe gemeente veel aandacht aan. We willen weten wat er speelt in uw straat, buurt, wijk of dorp. We staan open voor uw ideeën. Ondanks dat we een grotere gemeente zijn.

 

Uw vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt contact met ons opnemen