Weer een stap dichter bij toetreding Grave per 1-1-2022

We zijn weer een stap dichter bij de toetreding van Grave bij de gemeente Land van Cuijk i.o. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een novelle ingediend die het mogelijk moet maken om de gemeente Grave per 1-1-2022 aan te laten sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o.

De ministerraad heeft onlangs besloten Grave alsnog in het herindelingsvoorstel op te nemen. Het herindelingsvoorstel ligt al voor bij de Eerste Kamer. De novelle – een aanpassing op het herindelingsvoorstel - ligt nu ter (spoed)advisering bij de Raad van State. Minister Ollongren heeft benadrukt dat de late toevoeging van Grave in het herindelingsvoorstel niet mag leiden tot uitstel van de fusiedatum. Dat is de wens van de vier oorspronkelijke herindelingsgemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis en daaraan wil de minister tegemoetkomen.

De Raad van State moet nu eerst met spoed adviseren over het aangepaste wetsvoorstel komen. Vervolgens zijn de Tweede Kamer en Eerste Kamer aan zet. Uiteindelijk moet vóór het zomerreces een besluit zijn genomen over het herindelingsvoorstel.