Tijdelijke huisvesting gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022

Gemeentehuis Boxmeer

Het gemeentehuis van Boxmeer wordt de definitieve huisvesting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om de nieuwe gemeente daar te kunnen huisvesten, moet het gemeentehuis eerst worden verbouwd en uitgebreid. De verbouwing en huisvesting in het gemeentehuis in Boxmeer vraagt tijd. De verhuizing is dus niet haalbaar voor de fusiedatum van 1 januari 2022. Daarom komt er een overgangsperiode waarin gebruik wordt gemaakt van bestaande gemeentehuizen. Inmiddels is bekend van welke gemeentehuizen we tijdelijk gebruik gaan maken.

De gemeenteraad en het college

De gemeenteraad van Land van Cuijk – het democratisch hart van de gemeente – wordt tijdelijk gehuisvest in Cuijk. Het college van B&W wordt ook tijdelijk gehuisvest in Cuijk.

Dienstverlening

De dienstverlening wordt tijdelijk georganiseerd in het gemeentehuis van Cuijk. Dienstverlening voor het Sociaal domein wordt tijdelijk georganiseerd vanuit het Dienstencentrum. Voor een aantal diensten kunnen inwoners ook nog terecht op het gemeentehuis van Boxmeer. Op dit moment wordt nog bekeken welke diensten dit precies zijn. Als de verbouwing van start gaat, gaat het gemeentehuis van Boxmeer volledig dicht.

Gemeentewerven

De gemeentewerven blijven per 1 januari 2022 voorlopig open. In 2022 wordt besloten of er gemeentewerven sluiten, en zo ja, welke.

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie wordt gehuisvest in Cuijk en in Grave.

Op dit moment is dus bekend waar de tijdelijke huisvesting georganiseerd wordt. Zodra bekend is hoe de tijdelijke huisvesting en dienstverlening gemeente Land van Cuijk er per 1 januari 2022 precies uit gaan zien, maken wij dat bekend. Houd hiervoor deze website en onze social mediakanalen in de gaten.