Gemeenteraden Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis stellen herindelingsadvies vast

Op 24 juni hebben de gemeenteraden Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis het herindelingsadvies ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’ vastgesteld. Daarmee hebben de vier gemeenteraden besloten om per 1 januari 2022 verder te gaan als de gemeente Land van Cuijk.

Prachtig en krachtig proces


Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk) over deze stap: ‘Het besluit van de gemeenteraden is een belangrijke mijlpaal in het herindelingsproces: van denken gaan we nu naar doen. We staan in de startblokken om de nieuwe, krachtige gemeente vorm te gaan geven.’ 


‘Het herindelingsadvies vormt hierbij onze leidraad. En natuurlijk blijven we optrekken met onze inwoners, ondernemers en organisaties.’, vult burgemeester Van Soest (gemeente Boxmeer) aan. ‘Het besluit van de vier gemeenteraden is een kroon op het proces dat we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen en mede-overheden hebben doorlopen’, gaat burgemeester Walraven (gemeente Mill en Sint Hubert) verder. ‘Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt. Samen hebben we het fundament gelegd voor een prachtige en krachtige gemeente die sterker staat in de regio, meer positie inneemt in provinciale en landelijke dossiers en meer kan bereiken voor haar inwoners.’
Waarnemend burgemeester Fränzel (gemeente Sint Anthonis): ‘De nieuwe gemeente zal bovendien voelen als een warm thuis voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Onze gezamenlijke kracht zetten we in om alle 29 kernen nog meer te laten bloeien, zodat mensen er met plezier wonen, werken en recreëren. Niet voor niets draagt ons herindelingsadvies de naam ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern.

Volgende stap in het herindelingsproces


Het vaststellen van het herindelingsadvies door de gemeenteraden is een belangrijke formele stap in het wettelijke proces om de herindeling van de vier gemeenten te realiseren. De Wet algemene regels herindeling (wet Arhi) beschrijft de procedure die gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk, voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.) licht toe: ‘Zo is bijvoorbeeld voorgeschreven dat de gemeenteraden een herindelingsadvies moeten vaststellen, waarin onder andere de grenzen van de gemeente en de herindelingsdatum zijn opgenomen.’ Nu het herindelingsadvies is vastgesteld door de vier gemeenteraden, wordt dit toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Zij sturen het advies, voorzien van een provinciale zienswijze, vervolgens toe aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Minister toetst het advies aan de criteria die gelden voor gemeentelijke herindelingen en zet het om in een voorstel voor een herindelingswet. Dat wordt vervolgens voor advisering voorgelegd aan de Raad van State en voor besluitvorming aan de Tweede en Eerste Kamer. In november 2021 zullen herindelingsverkiezingen worden gehouden.

De gemeenteraden danken de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen en mede-overheden voor de vele ingediende zienswijzen en hun bijdrage aan de totstandkoming van de visie op de nieuwe gemeente en hun betrokkenheid bij het proces van herindeling tot nu toe.