Herindelingsverkiezingen Land van Cuijk

Vanaf 1 januari 2022 vormen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis samen de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor zijn tussentijdse verkiezingen nodig. De zogenaamde ‘herindelingsverkiezingen’. De herindelingsverkiezing voor gemeente Land van Cuijk wordt gehouden op woensdag 24 november 2021.

14 juli: bijeenkomst over herindelingsverkiezingen

Op 14 juli a.s. organiseert de gemeente Land van Cuijk i.o. een bijeenkomst in het kader van de herindelingsverkiezingen 2021. Aan de orde komen dan de volgende onderwerpen:

  • Organisatie van de verkiezingen.
  • Activiteiten rond opkomstbevordering.
  • Integriteit en ondermijning.

(Deze drie onderwerpen staan ook centraal in het voorzittersoverleg van de politieke partijen Land van Cuijk).

Informatie voor politieke partijen

Declareren kosten VOG

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of er sprake is van strafbare feiten die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Op justis.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een VOG. Ook voor kandidaat-raadsleden is een VOG van groot belang. De kosten voor maximaal 15 VOG’s per partij worden betaald door de gemeente. Kandidaten kunnen de kosten declareren. Ook een politieke partij kan dat namens een kandidaat doen. Er wordt gevraagd om een betaalbewijs. Maak gebruik van het volgende declaratieformulier VOG. Vul voor iedere VOG een formulier in.

Toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022

Onze samenleving wordt helaas steeds vaker geconfronteerd met de effecten van ondermijnende criminaliteit. Welke invloed heeft dit op de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur? Hoe wapenen we ons tegen integriteitsrisico’s die door ondermijnende criminaliteit ontstaan? Het is van belang om (kandidaat-)raadsleden bewust te maken van dergelijke risico’s en hierover het gesprek aan te gaan. De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft de ‘toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022’ ontwikkeld. Deze onlangs door de Commissaris van de Koning aan de burgemeester aangeboden toolbox biedt een overzicht van bruikbare instrumenten die kunnen worden ingezet in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de raadsperiode die daarop volgt. De toolbox kan ook worden ingezet voor de herindelingsverkiezingen van 24 november 2021. U vindt de toolbox hier. Eerder dit jaar ontvingen de politieke partijen een brief van de burgemeesters over het onderwerp integriteit van kandidaten.  

Downloads